Przeglądy

Prawo budowlane wymaga od właścicieli instalacji grzewczych przeprowadzania regularnych przeglądów technicznych. Wiążą się one z koniecznością zlecania kontroli. Właściwy stan techniczny domu i związanych z nim instalacji reguluje art. 62 prawa budowlanego. Jako instalatorzy powinniśmy przypomnieć klientom o obowiązku, który może ich uchronić przed stratami paliwa, poważną awarią i związanymi z nią wielkimi stratami pieniężnymi.

DLACZEGO WARTO SERWISOWAĆ COROCZNIE KOCIOŁ GAZOWY

Serwisant przeprowadzający przegląd techniczny powinien sprawdzić szczelność systemu, stan zabezpieczeń, regulatorów, instalacji elektrycznej, ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym oraz szczelność instalacji odprowadzającej spaliny. Do jego obowiązków należy również wykonanie analizy gazów spalinowych. Aby umożliwić sprawne i bezpieczne funkcjonowanie kotła, warto także co jakiś czas skontrolować, czy nie doszło w nim do wycieków i nieszczelności bez wzywania osób odpowiedzialnych za przegląd techniczny. Przegląd kotłów gazowych obejmuje również czyszczenie wszystkich elementów: palników, wymienników ciepła, filtrów, elektrody jonizacyjnej i zapłonowej. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji ocenia się zdolność instalacji grzewczej do dalszej eksploatacji.

Producenci kotłów mają zwyczaj przedłużania okresu gwarancji urządzeń do pięciu lat i więcej pod warunkiem przeprowadzania corocznych przeglądów technicznych. W przypadku awarii, jeśli nie posiadamy udokumentowanych przeglądów technicznych kotła, producent odmówi świadczenia gwarancyjnego, a jeśli niesprawny kocioł był pośrednio przyczyną szkód w budynku ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Systematycznie wykonywane przeglądy kotłów, wymiana zużytych bądź niesprawnych elementów, przedłużają żywotność urządzenia i zabezpieczają przed zagrożeniami związanymi z niewłaściwą eksploatacją.

Nie czekaj - zadzwoń już teraz!

790 526 038

99% problemów rozwiązujemy poniżej 24 godzin!

 

Uruchomienia

W celu dokonania Pierwszego uruchomienia kotła, które jest warunkiem uzyskania gwarancji, skontaktuj się z naszym serwisem.

Przeglądy

Większość producentów zaleca przegląd kotła przynajmniej raz do roku. Wyczyszczony i wyregulowany zużyje mniej paliwa.

Naprawy

Wykonujemy zarówno naprawy gwarancyjne jak i pogwarancyjne. Dysponując znacznym magazynem częśći zamiennych jesteśmy w stanie w ciągu 24h usunąć awarię.